Kategorija Nasilničko ponašanje

Alarmantni učinci maltretiranja na dječji mozak
Nasilničko ponašanje

Alarmantni učinci maltretiranja na dječji mozak

Mnogi od nas znaju ili su čuli za nasilje. Nažalost, ova je riječ ugrađena u naš vokabular tako što je postala ponovljena stvarnost u mnogim učionicama širom svijeta. Znamo da ima posljedice na emocionalno stanje djece, međutim, neka nedavna istraživanja govore i o alarmantnim efektima koje nasilje može imati na mozak djece.

Opširnije

Nasilničko ponašanje

Alarmantni učinci maltretiranja na dječji mozak

Mnogi od nas znaju ili su čuli za nasilje. Nažalost, ova je riječ ugrađena u naš vokabular tako što je postala ponovljena stvarnost u mnogim učionicama širom svijeta. Znamo da ima posljedice na emocionalno stanje djece, međutim, neka nedavna istraživanja govore i o alarmantnim efektima koje nasilje može imati na mozak djece.
Opširnije