Kategorija Rak

Rak kože kod djece: prepoznavanje melanoma
Rak

Rak kože kod djece: prepoznavanje melanoma

Rak kože je rijetka kod djece, ali od raka kože nitko nije siguran jer naša dermis ima memoriju. To znači da se na koži nakupljaju sve lezije na koži, u obliku opeklina od sunca, smanjujući solarni kapital s kojim smo rođeni. Posljednje studije o učestalosti melanoma ili raka kože pokazuju da je pretrpjelo više od tri opekline sunca na istom području povećava rizik od raka kože.

Opširnije

Rak

Rak kože kod djece: prepoznavanje melanoma

Rak kože je rijetka kod djece, ali od raka kože nitko nije siguran jer naša dermis ima memoriju. To znači da se na koži nakupljaju sve lezije na koži, u obliku opeklina od sunca, smanjujući solarni kapital s kojim smo rođeni. Posljednje studije o učestalosti melanoma ili raka kože pokazuju da je pretrpjelo više od tri opekline sunca na istom području povećava rizik od raka kože.
Opširnije