Kategorija Grci


Grčki

Dan svetog Aleksandra, 26. veljače. Imena za dječake

Alejandro je ime za dječaka grčkog podrijetla, što znači "onoga koji štiti muškarce" ;. Jedno je od najčešćih imena i onih koje roditelji preferiraju jer je jedno od onih visokih imena koje, unatoč upotrebi, donose razlike. Također ima potvrdu duge tradicije ličnosti po imenu Alejandro.
Opširnije