Kategorija Urin - mokrenje

Inkontinencija mokraće ili nenamjeran gubitak urina u djece
Urin - mokrenje

Inkontinencija mokraće ili nenamjeran gubitak urina u djece

Razlog zbog kojeg dijete mokri u krevet, čini se, nema ni jednog jedinog razloga, mnogi su čimbenici koji mogu biti okidači urinarne inkontinencije ili nenamjeran gubitak mokraće u djece. Razlog zbog kojeg se pojavljuje ova patologija ne može se objasniti isključivim razlogom. Među glavnim uzrocima je smanjeno lučenje ADH-a, anti-diuretskog hormona, u djece koja vlaže krevet.

Opširnije

Urin - mokrenje

Inkontinencija mokraće ili nenamjeran gubitak urina u djece

Razlog zbog kojeg dijete mokri u krevet, čini se, nema ni jednog jedinog razloga, mnogi su čimbenici koji mogu biti okidači urinarne inkontinencije ili nenamjeran gubitak mokraće u djece. Razlog zbog kojeg se pojavljuje ova patologija ne može se objasniti isključivim razlogom. Među glavnim uzrocima je smanjeno lučenje ADH-a, anti-diuretskog hormona, u djece koja vlaže krevet.
Opširnije